bendrojo finansavimo lėšos

bendrojo finansavimo lėšos
bendrojo finansavimo lėšos statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2009–2014 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programoms ir (ar) projektams finansuoti. atitikmenys: angl. co-financing funds šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (Žin., 2012, Nr. 44-2179)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Europos Sąjungos programų bendrojo finansavimo lėšos — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Lietuvos Respublikos lėšos Europos Sąjungos programų projektams finansuoti. atitikmenys: angl. co financing for European Union programme ryšiai: susijęs terminas – Europos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansavimo šaltinis — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos, pagal kurias skiriamos lėšos Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonėms vykdyti. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos lėšos — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos biudžete numatytos paramos dalies ir bendrojo finansavimo lėšos, kurias sudaro… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų projekto įgyvendinimo lėšos — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos biudžete projektui įgyvendinti numatytos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos valdymo lėšos — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos biudžete Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grįšiančios lėšos — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba tiesiogiai įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės valdytojo finansų tarpininkui pervestos Europos Sąjungos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grįžusios lėšos — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Bent vieną kartą faktiškai panaudotos įgyvendinant ar įgyvendinus finansų inžinerijos priemonę Europos Sąjungos struktūrinės paramos, bendrojo finansavimo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • co-financing funds — bendrojo finansavimo lėšos statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2009–2014 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programoms ir (ar) projektams finansuoti.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • funds of the European Economic Area/Norwegian Financial Mechanisms Programme — Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos lėšos statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • the European Economic Area/Norwegian Financial Mechanisms Project implementation funds — Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų projekto įgyvendinimo lėšos statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”